Menu

Bouw Informatie Model

(BIM, RTS)

BIM Hamar

Samenwerkingsverbanden met alle ketenpartners heeft als doel het leveren van totaaloplossingen met verlaging van faalkosten in de bouwbranche. Dit type samenwerkingsverbanden zal steeds vaker ontstaan. Daarin zal ons gedachtegoed van BIM evenals het ontwerpen in 3D een grotere rol spelen, in toenemende mate. Maar wat verstaat Megens Installaties onder BIM en welke rol zien wij daarin voor ons weggelegd?

Doordacht tot in het allerkleinste detail

Al lang voordat BIM de norm werd, werkte Megens Installaties opdrachten vooraf goed uit, tot op het allerkleinste detail, vooral voor wat betreft engineering. Hiermee borgen wij al sinds jaar en dag dat onze opgeleverde totaaloplossingen al vanaf het eerste uur na ingebruikname toegevoegde waarde leveren. Met alle kennis die wij intern in deze trajecten opdoen, verrijken wij de BIM-modellen waaraan wij samenwerken met onze andere bouwpartners in de keten.

MFC Hoogblokland 6414

Altijd in samenwerking met onze partners

Dit betekent dat wij van onze zijde, dus vanuit de installatietechnische hoek, de juiste en volledige informatie voor een totaalproject tijdig en geautoriseerd aanleveren. Dit doen wij aanvullend op de informatie die andere partners aanleveren in het BIM-model, zoals de architect en de aannemer. Deze actieve aanpak resulteert in vooraf ‘gebouwde’ virtuele 3D-modellen van het daadwerkelijk samen te realiseren pand. Mogelijke knelpunten en problemen zijn zo op voorhand te signaleren en te verhelpen voordat deze in de bouwwerkelijkheid optreden.

Dr 6

BIM kan altijd nóg beter

BIM is binnen Megens Installaties niet één van de vele methodieken, maar daadwerkelijk ingevoerd en geïntegreerd tot in alle haarvaten van onze organisatie. Alle medewerkers begrijpen en steunen BIM en dragen hun deel bij als intrinsiek onderdeel van hun werk. Hierbij houden we alle facetten van BIM continu kritisch tegen het daglicht in een permanente zoektocht naar nog verdere verbeteringen die met dit bewezen model mogelijk zijn. In die zin is BIM in de ogen van Megens Installaties een methodiek die permanent in beweging is.

BIM

Total Cost of Ownership

Megens Installaties denkt mee over een voor u zo aantrekkelijk mogelijk Total Cost of Ownership (TCO) van uw installatietechniek. Zodat uw installatietechnische voorzieningen haalbaar en betaalbaar blijven. Van plan tot praktijk en van installatie tot Technisch Beheer. Dankzij de inzet van ons BIM model voeren wij elk project uit zoals ú ook uw werk uitvoert: gedreven en binnen alle gemaakte afspraken. Bij renovaties plannen wij onze werkzaamheden logistiek slim in, met als resultaat een minimale geluidsoverlast en zo min mogelijk logistieke bewegingen.

ACSI 6131

Robotic Total Station

De gemakken van het Bouw Informatie Model laten zich al zien op de bouwvloer. Om het leven makkelijker te maken en de doorloopsnelheid van het project te bespoedigen werken we met het Robotic Total Station. De complete oplossing om de gegevens uit het model over te brengen naar de werkplaats. Uittekenen en uitmeten van het project ging nog nooit zo snel!

  • Snel uittekenen en uitmeten
  • Efficiënter
  • Complete oplossing
Megens Kempenhaeghe Total Station
#

We houden van uitdagingen, laten we het eens bespreken.

Neem contact met ons op